Firma de Contabilitate Sector 4 Bucuresti

Lex DaviCont

Servicii de Contabilitate si Salarizare, Expertize Contabile, Consultanta Financiara si Legislativa, Cenzorat


Firma Contabilitate Sector 4 Bucuresti

Lex DaviCont - Firma de Contabilitate Sector 4 Bucuresti

Firma de contabilitate Lex DaviCont isi propune sa va ofere servicii complete de contabilitate, salarizare, fiscalitate si consultanta financiara la cel mai inalt nivel pentru companii si PFA-uri din Bucuresti si Ilfov. Oferim o gama larga de servicii financiar-contabile, fiscale si de resurse umane propunandu-ne sa optimizam sarcina fiscala a clientilor nostri pentru ca acestia sa beneficieze de oportunitatile oferite de prevederile legale in vigoare.

Suntem alaturi de clientii nostrii in tot ceea ce tine de contabilitate, salarizare, fiscalitate si consultanta financiara, oferind profesionalism, seriozitate si eficienta.

Firma Lex DaviCont este membra a Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania.

Cauti servicii de contabilitate, salarizare, fiscalitate si consultanta financiara complete? Firma Lex DaviCont este alegerea perfecta!

Expert contabil, consultant fiscal, inspector resurse umane - Cristina Stefanescu


Servicii de Contabilitate Sector 4 Bucuresti


.: Servicii de contabilitate pentru societati comerciale

 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare;
 • Evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii lunare;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si Cartea Mare;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea bilantului contabil;
 • Reglarea fiselor sintetice de evidenta pe platitor si obtinerea de certificate fiscale;
 • Intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale;
 • Asistenta la controalele fiscale efectuate de organele statului;
 • Firma Contabilitate Sector 4 Bucuresti

 

.: Servicii de contabilitate pentru P.F.A.

 • Evidenta contabila PFA, II, IF, CMI conform legislatiei in vigoare;
 • Stabilirea obligatiilor de plata si intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele (declaratia unica, schimbarea vectorului fiscal, etc.);
 • Reglarea fiselor sintetice de evidenta pe platitor si obtinerea de certificate fiscale;
 • Reprezentarea in fata organelor de control;
 • Sector 4 Bucuresti Contabilitate

 

.: Servicii de contabilitate pentru ONG-uri

 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare;
 • Evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • Reglarea fiselor sintetice de evidenta pe platitor si obtinerea de certificate fiscale;
 • Reprezentarea in fata organelor de control;
 • Bucuresti Contabilitate Sector 4 

 

.: Servicii contabilitate în partidă simplă pentru asociatii de proprietari

 • Întocmirea fiselor contabile: registru de casa, registru jurnal, registru fonduri;
 • Întocmirea lunara şi depunerea semestriala a situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale Asociaţiei la Primăria de care apartine;
 • Depunerea declaraţiilor fiscale lunare şi anuale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • Întocmire state de plată pentru salariaţi/ personal remunerat in baza contractului de mandat;
 • Întocmire şi depunere REVISAL catre ITM;
 • Întocmirea listei de întreţinere in programul BlocManagerNet (+centralizator ce cuprinde modul de repartizare a cheltuielilor);
 • Calculul penalizărilor de întârziere la plata întreţinerii;
 • Calculul consumului de apă caldă şi apă rece pentru fiecare proprietate individuală pe baza consumurilor declarate de fiecare proprietar/chirias;
 • Întocmirea ordinelor de plata pentru plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale datorate de către Asociaţia de Proprietari aferente remuneraţiilor personalului angajat si mandatarilor;
 • Întocmirea ordinelor de plată către furnizorii de utilităţi şi servicii;
 • Firma Contabilitate Sector 4 Bucuresti

 

.: Servicii de cenzorat pentru asociatii de proprietari

 • Verificarea legalitatatii actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor;
 • Verificarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Verificarea gestiunii financiar-contabila;
 • Intocmirea si prezentarea adunarii generale a rapoartelor asupra activitatii si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri;
 • Alte atributii care i-au fost conferite prin hotararile Adunarii Generala a Proprietarilor;
 • Verificarea inregistrarilor din registrul de casa;
 • Concordanta chitantelor emise si inregistrarea acestora in fise locatari si registrul de casa;
 • Existenta documentelor justificative (procese verbale, aprobari, devize...);
 • Verificarea repartitiei cheltuielilor in listele de plata lunare conform cheltuielilor aferente lunii ;
 • Verificarea incadrarii cheltuielilor in bugetului aprobat;
 • Verificarea registrelor contabile obligatorii;
 • Verificarea extraselor de banca :inregistrarea incasarilor in fisele locatari si platile efectuate;
 • Verificarea listei de plata si raportarea corecta a restantierilor;
 • Verificarea fiselor locatari;furnizori si registrelor de fonduri;
 • Verificarea modului de calcul al penalitatilor;
 • Verificarea situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv;
 • Raportarea detaliata asupra situatiei financiare a asociatiei si propunerea de masurilor de reglementare;
 • Sector 4 Bucuresti Contabilitate

 

.: Servicii de consultanta fiscala si contabila

 • Consultanta in probleme de impozite si taxe: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii;
 • Consultanta privind operatiunile de import export;
 • Identificarea de strategii fiscale si solutii legale alternative in functie de specificul fiecarei companii;
 • Consultanta fiscala cu privire la procedurile de înregistrare fiscala a societatii comerciale;
 • Monitorizarea stingerii obligatiilor fiscale;
 • Consultanta privind veniturile aferente salariilor;
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea produselor de credit;
 • Obtinere certificate fiscale, fise pe platitor (AFP), certificate constatatoare (ONRC);
 • Asistenta pe durata derularii inspectiilor ITM si fiscale, suport în pregatirea documentelor solicitate de inspectori, precum si reprezentarea companiei în fata autoritatilor;
 • Consultanta în domeniul legislatiei muncii, solutii în interpretarea corecta a prevederilor legislatiei muncii, suport în pregatirea si revizuirea regulamentelor interne, precum si alinierea regulamentelor corporate cu prevederile legislatiei domestice;
 • Taxa pe valoarea adaugata: persoane impozabile, operatiuni impozabile, baze de impozitare si cote de impozitare, calcul TVA, regularizare si rambursare, termen de plata, decontul de TVA;
 • Informarea clientului cu privire la modificarile legislative si luarea de masuri pentru respectarea acestora; 
 • Bucuresti Sector 4 Contabilitate

 

.: Salarizare si resurse umane

 • Intocmire REVISAL, cf HG 500/2011;
 • Intocmirea, incheierea si declararea contractelor individuale de munca in REVISAL;
 • Intocmirea de documente care produc modificari la nivelul contractului individual de munca: actele aditionale de modificare functie, salariul negociat, norma de lucru, decizii de suspendare / incetarea a contractului individual de munca, declararea lor in noul REVISAL, conform HG 500/2011;
 • Intocmirea dosarului de personal, a documentelor, actelor si a declaratiilor necesare la dosar;
 • Intocmirea de adeverinte de vechime pentru salariatii care nu au intocmit carnet de munca;
 • Intocmirea, completarea de adeverinte solicitate de salariati;
 • Consultanta in ce priveste intocmirea / modificarea contractelor individuale de munca;
 • Consultanta in ce priveste redactarea fisei postului;
 • Suport legislativ pentru orice problema ivita in relatiile de munca;
 • Reprezentarea in relatia cu Administratia Financiara sau Inspectoratul Teritorial de Munca, etc.;
 • Calculare sporuri si adaosuri la salariul de baza: ore suplimentare, spor de noapte, spor de repaus saptamânal, conditii grele, premii, s.a.;
 • Calculare concedii de odihna, concedii medicale;
 • Verificarea pontajelor lunare;
 • Întocmire state de plata ale salariilor si a ordinelor de plata pentru impozitele pe salarii;
 • Calculare retineri si popriri salariale;
 • Suport legislativ pentru probleme de calcul salarial;
 • Întocmire si depunere declaratii lunare - sociale si fiscale (declaratia 112), formulare fiscale anuale, declaratia 205;
 • Bucuresti Contabilitate Sector 4

 


Oferta pentru servicii de contabilitate si salarizare se negociaza in functie de tipul activitatii si volumul de documente contabile. Pentru mai multe detalii va asteptam la sediul firmei Lex DaviCont.

 


 

Firma Contabilitate Sector 4 Bucuresti

Lex DaviCont - Contabilitate Sector 4 Bucuresti

Str. Constantin Vasilescu, Nr. 6, Sector 4, Bucuresti
Romania, RO, Cod postal 042053

Tel. 0723519383

www.lexdavicont.ro

Firma Contabilitate Sector 4 Bucuresti    Firma Contabilitate Sector 4 Bucuresti    Firma Contabilitate Sector 4 Bucuresti  

 


Firma Contabilitate Bucuresti Sector 4