Firma de contabilitate
Lex Davicont

Stiri - legislatie si fiscalitate

Firma contabilitate Bucuresti Sector 4

Servicii de contabilitate Bucuresti Sector 4


Salariul minim pe economie incepand cu 1 ianuarie 2019

De la 1 ianuarie 2019, salariul minim pe economie a crescut la 2.080 de lei brut, ceea ce inseamna ca angajatul roman va putea primi minimum suma de 1.263 lei (adica salariu net).

Ca o noutate, de anul acesta, pe langa salariul minim brut garantat la plata, vom vorbi si de un salariu minim diferentiat in functie de anumite criterii. Unul dintre acestea este cel al persoanelor cu studii superioare care au cel putin un an vechime in domeniul ales si care vor avea un salariu minim brut de 2350 lei.

Un alt criteriu introdus de OG 114 /2018 priveste angajatii din constructii, unde salariul minim brut va fi de 3000 lei, daca firma indeplineste anumite conditii.

Prin urmare, angajatorul este obligat sa acorde salariul minim pe economie in functie de cele trei noi criterii:

 • salariu minim brut pe tara – 2.080 lei (1.263 lei net)
 • salariu minim brut diferentiat pentru studii – 2.350 lei (1.413 lei net)
 • salariu minim brut diferentiat pentru constructii – 3.000 lei (2.362 lei net, pentru ca este scutit de impozitul pe venit si de contributia la sanatate)

Daca pana acum exista un singur tip de salariu minim pe economie, general valabil, in anul 2019 angajatorii vor trebui sa tina cont de aceasta tripla categorisire, pentru a nu risca amenzi cuprinse intre 300 si 2.000 de lei pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim nu este conform Hotararii de Guvern.

Daca in anul 2019 salariul minim brut este 2.080 lei (exceptand studiile superioare cu vechime de un an in domeniu si constructiile), iata evolutia acestui minim de baza in ultimii ani in Romania:

 • Salariu minim brut in 2019 – 2.080 lei
 • Salariu minim brut in 2018 – 1.900 lei
 • Salariu minim brut in 2017 – 1.450 lei
 • Salariu minim brut in 2016 – 1.250 lei
 • Salariu minim brut in 2015 – 1.050 lei
 • Salariu minim brut in 2014 – 900 lei
 • Salariu minim brut in 2013 – 800 lei
 • Salariu minim brut in 2012 – 700 lei
 • Salariu minim brut in 2011 – 670 lei
 • Salariu minim brut in 2010 – 600 lei

Salariul minim pe economie pentru program part-time

Asadar, de la 1 ianuarie 2019 salariul minim brut pe economie a crescut de la 1.900 lei la 2.080 lei. Prin urmare, s-a majorat inclusiv salariul minim brut pentru programul part-time. Acesta se calculeaza prin raportarea salariului minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar.

 • Salariu minim brut la program de 4 ore – 1.040 lei (659 lei net)
 • Salariu minim brut la program de 2 ore – 520 lei (338 lei net)

Sa nu uitam ca pentru acei salariati angajati cu contract de munca cu program part-time, care nu intra la exceptiile stabilite prin Codul fiscal, angajatorul plateste contributia de asigurari sociale si cea de sanatate, la nivelul salariului minim brut pe tara, pentru categoria din care face parte angajatul.

Salariul minim pe economie pentru studii superioare

Noutatea o reprezinta, pe langa majorare, si diferentierea salariului minim pentru studii superioare. Conditiile pentru care angajatorul este obligat sa ofere minimul de baza de 2.350 lei sunt urmatoarele:

 • persoana sa fi absolvit facultatea, dar sa aiba si minimum un an vechime in domeniul studiilor pe care le-a absolvit;
 • persoana sa fie incadrata pe un post care necesita studii superioare si nu studii medii;
 • persoana sa ocupe o pozitie in domeniul studiilor absolvite

La salariul minim brut pe economie pentru absolventii de studii superioare (2.350 lei), angajatorul va cheltui lunar suma de 2.403 lei (pentru ca la calculul total se adauga si contributia la munca in procent de 2,2%, asadar 53 lei).

Salariul minim pe economie in domeniul constructiilor

Pentru anul 2019 (pana la data de 31 decembrie) s-a hotarat ca salariul minim pe economie in domeniul constructiilor sa fie de 3.000 lei. In cazul acestui domeniu, in locul celor patru taxe datorate statului (contributia la sanatate, contributia la pensii, impozitul pe venit si contributia la munca), se vor plati doar doua. Astfel, taxele datorate statului in cazul celor 3.000 lei sunt contributia la bugetul asigurarilor sociale si contributia la munca. Un angajator cheltuieste in total suma de 3.010 lei (contributia la munca are un procent de 0,33%, asadar 10 lei, iar contributia la asigurari sociale este redusa cu 3,75%, fiind in procent de 21,25%).


Obligatia transmiterii declaratiei A4200 cu fisierele XML extrase din casa de marcat

Vrei sa transmiti XML-ul casei de marcat? Obligatia transmiterii declaratiei A4200 cu fisierele XML extrase din casa de marcat revine utilizatorului casei de marcat potrivit OPANAF 627/2018 privind procedura de transmitere a datelor. Termenul de depunere este pana cel mai tarziu in data de 20 a lunii urmatoare. Va stam la dispozitie pentru a va transmite lunar declaratia A4200 cu fisierele XML.

Toate firmele care comercializeaza produse sau presteaza servicii direct catre populatie au obligatia de a fiscaliza incasarile prin intermediul casei de marcat electronice fiscale si de a se dota cu noile aparate de marcat prevazute de cadrul normativ. Specialistii ANAF continua sa atraga atentia asupra obligatiei de dotare cu noile aparate fiscale fiindca vor incepe sa curga controalele inspectorilor Antifrauda. Potrivit Legii prevenirii, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, controlul va fi reluat, iar daca se constata incalcarea obligatiilor legale, se vor aplica sanctiunile prevazute de OUG nr. 28/1999.


Este obligatoriu ca factura sa contina semnatura si stampila?

Potrivit art. 319 alin. (29) din Codul fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura.

În schimb, orice factura trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

 • numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
 • data emiterii facturii;
 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 • denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform, ale reprezentantului fiscal;
 • denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;
 • denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 316 ale reprezentantului fiscal;
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 266 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
 • baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;
 • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
 • in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului, mentiunea “autofactura;”
 • in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
 • in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea “taxare inversa”;
 • in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea “regimul marjei – agentii de turism”;
 • daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile “regimul marjei – bunuri second-hand”, “regimul marjei – opere de arta” sau “regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati”, dupa caz;
 • in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea “TVA la incasare”;
 • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune.

 


Cum se calculeaza impozitul pe micro ?

Cota de impozit pe micro poate sa fie de 1% pentru societatile care au cel putin un angajat sau 3% pentru societatile care nu au angajati.

Termenul de angajat se refera la o persoana care detine contract individual de munca la societatea respectiva cu norma intreaga de 8h/zi. In cazul contractelor individuale de munca cu timp partial, se vor insuma fractiunile de norma, astfel incat sa reprezinte echivalentul unei norme intregi.

Formula de calcul:

Impozit micro = cota de impozit * baza impozabila

Potrivit art. 53 din Codul fiscal, baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 • veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 • veniturile din subventii;
 • veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 • veniturile din diferente de curs valutar;
 • veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul “709”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
 • veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;
 • despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;
 • veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.

Pe de alta parte, pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozabila determinata se adauga urmatoarele:

 • valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, inregistrate in contul “609”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
 • in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului;
 • rezervele, cu exceptia celor reprezentand facilitati fiscale, reduse sau anulate, reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei rezervei, distribuirii acesteia catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv;
 • rezervele reprezentand facilitati fiscale, constituite in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire catre participanti sub orice forma, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. In situatia in care rezervele fiscale sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidarii.

Daca s-a achizitionat casa de marcat cu jurnal electronic, atunci valoarea de achizitie a acesteia se va deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care a fost pusa in functiune.

 


Cautati expert contabil, firma de contabilitate in Bucuresti? Contactati-ne!

 

Lex Davicont firma contabilitate Sector 4 Bucuresti

Lex Davicont - contabilitate Bucuresti Sector 4

Str. Constantin Vasilescu, Nr. 6, Sector 4, Bucuresti

Expert contabil

Contact tel Tel. 0723519383

email gmail lexdavicont @ gmail.com

www.lexdavicont.ro

Facebook page     Instagram page     Twitter page     Linkedin page

 


Firma de contabilitate Bucuresti Sector 4